REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tmi Isa Karlsson asiakasrekisteri Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Tmi Isa Karlssonin asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä

Tmi Isa Karlsson (y-tunnus: 3022573-7 )
Isa Karlsson, puh. +358 40 839 0246
Sähköposti: isa@isakarlsson.fi

Rekisterin nimi

Tmi Isa Karlssonin asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Tmi Isa Karlssonin asiakkaan ja Tmi Isa Karlssonin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Tmi Isa Karlsson noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on laskuttaminen ja asiakkuustietojen ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.


Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sosiaaliturvatunnus
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Y-tunnus

Tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Tmi Isa Karlssonin ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa jos asiakkuus on päättynyt.