Työnhakuvalmentaja

Työnhakuvalmennus irtisanotuille

Heti irtisanomisen jälkeen on tärkeää, että ajatus pysyy edelleen vahvasti työelämässä ja katse tulevaisuudessa. Onnistunut valmennus opettaa tunnistamaan omat taidot, ominaisuudet ja toimintatavat uusin silmin. Vastuullinen työnantaja tarjoaa irtisanotuille ajantasalla olevaa ja liike-elämän tuntevaa työnhakuvalmennusta.

Kun tilanne hoidetaan hallitusti, suunnitellusti ja tukemalla irtisanottujen muuttunutta elämäntilannetta parhaalla mahdollisella tavalla, vahvistetaan yrityksen arvojen kestävyyttä myös paineen alla.

Asianmukaisesti hoidettu sekä YT-prosessi että irtisanomiset rakentavat lopulta myös luottamusta työnantajaan tehtävissään jatkavien osalta.

Tehokas työnhakuvalmennus

Valmennuspaketti, joka sisältää kahdeksan intensiivistä ja itsenäistä valmennusosiota. Osiot muodostavat kokonaisuutena tehokkaan ja ajankohtaisen paketin työnhausta.

Valmennus jakautuu seuraaviin osiohin:

 1. Alkukartoitus ja valmennuksen aikataulu
 2. Itse tuote
 3. Työnantajan tarve
 4. Tarkennettu työnhaku
 5. Työnhaun dokumentit ja kanavat
 6. Toimintasuunnitelma
 7. Valmiina työhaastatteluun -verkkokurssi
 8. Loppukartoitus ja seuraavat askeleet

Muutosturvalain mukainen työnhakuvalmennus on toteutettavissa yksilövalmennuksena ja aina muokataan niin yrityksen kuin työntekijöiden tarpeiden mukaiseksi.

Työnhakukoulutukset ryhmille

Yt-neuvottelujen päätöksenä tehdyt irtisanomiset koskevat usein myös henkilöitä, jotka eivät ole muutosturvalain piirissä. Heille suosittelen järjestämään tehokkaan ryhmille suunnatun työnhakukoulutuksen, josta lisätietoja löytyy täältä.

Muutosturvalain valmennusta koskevat velvoitteet työnantajalle tiivistetysti:

Muutosturvalain mukaan työnantaja on velvoitettu tarjoamaan tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella irtisanotuille tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa

 • Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vastattava vähintään työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi
 • Valmennus tai koulutus on toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä
 • Työnantaja ja työntekijä voivat vaihtoehtoisesti sopia, että työnantaja kustantaa työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen kokonaan tai osittain

Katso tiivistelmä muutosturvalaista täältä

Lataa tästä esite: