Siitepölyn lailla, levittäytyy ympärillemme kevään ja kesän juhlakausi. Juhlat aiheuttavat monenlaista päänvaivaa niin juhlijoille, järjestäjille kuin viereillekin. Mikä on tietysti hassua, koska juhlathan ovat yleensä iloisia kohtaamisia ja tavoitteena on onnistumisten juhlistaminen. Minua haastateltiin Yle Hämeessä viime syksynä pikkujoulukauden kynnyksellä juhla-etiketistä ja ennenkaikkea juhlatunnelman luonnista. Samat säännöt ja ajatukset sopivat

tunnelma  ,
Jotta haluamamme imago tai viesti on vieraan ihmisen tunnistettavissa välittömästi, on meidän tarkasteltava antamaamme viestiä vieraan ihmisen silmin.

Ensivaikutelma

Sen merkitys kasvaa kokoajan, mitä vahvemmin me vaikutamme digitaalisessa yhteiskunnassa. Pyrimme määrittämään osaamisemme ja julkisen kuvamme voimakkaasti ja hallitusti digitaalisesti. Kohdatessa silmetysten, meidän ensivaikutelman on vastattava siihen mielikuvaan, jonka olemme diginä antaneet osaamisestamme. Jos raudanlujan, tehokkaan ja ammmatimaisen viestin antaja on henkilökohtaisessa kohtaamisessa vaikutelmaltaan epävarma, huolimaton ja epäluotettava, ristiriidan epäilevä siemen on kylvetty.

Kun haluamme ottaa itse vastuun antamastamme viestistä, on hyvä lähteä ensin omasta ensivaikutelmasta. Mitä haluan viestiä sanatta, kun astun esim. neuvotteluhuoneeseen? Kun oma vaikutelma on kohdillaan ja se vahvistaa meidän jättämää muistikuvaa osaamisesta työelämässä.

Asenne tarttuu

Epävarma asenne esim. omaa ulkonäköä tai osaamista kohtaan tarttuu pahimmillaan muihinkin. Muita ei kiinnosta miksi, vaikka mahdollisesti tunnistavatkin asenteesi. Esimerkiksi työhaastattelutilanteessa ensivaikutelma sinun ammatillisesta uskottavuudesta saattaa jäädä ristiriitaisena haastattelijan mieleen. Ensivaikutelmaa harkitessamme kannattaa myös muistaa muiden odottavan ensisijaisesti vastaavaa asiantuntijuuttamme, jonka olemme itsestämme luonneet esim. Linkedinissä.

Vaatteet vaikuttavat ja vahvistavat

Asukokonaisuus kertoo paljon enemmän meistä, kuin itse uskallamme ajatella. ”Vaatteet on mun aatteet” lauloi aikoinaan Maukka Perusjätkä. Vaikka emme itse kokisi vaatevalintojamme tärkeäksi, on se silti vahva visuaalinen viesti persoonastamme ulkopuoliselle. Kuulee usein sanottavan, että eiköhän sillä osaamisella ole työelämässä kuitenkin suurempi merkitys kuin vaateilla. Tottakai! Silti pukeutuminen on aina viesti, riippumatta siitä kuinka paljon itse valitsemme ottaa vastuuta siitä. Jos haluamme viestiä uskottavasti osaamisestamme, on sen myös oltava ulkopuolisen helposti tunnistettavissa. Aivojen ja silmien välillä on eniten hermoratoja ja kiistatta se mitä näemme, vaikuttaa siihen mitä ajattelemme.

 

 

 

 Ole mitä puhut

Ei ole olemassa mitään selvää kaavaa, kuinka olla yhtä uskottava kaikilla alueilla ja toimialoilla. Terve järki tulee tässä isoksi avuksi. Jos puhut hyvinvoinnista ja painonhallinnasta, on sinun todentotta näytettävä hyvinvoivalta ja sopusuhtaiselta eli sinun pitää näyttää näiden asioiden olevan kohdallasi hallinnassa ja siksipä voit puhua uskottavasti asiasta. Mustat pussit silmien alla, helmeilevä hiki otsalla ja selvä ylipaino viestivät ristiriitaisesti viestisi kanssa ja valitettavasti ihminen uskoo enempi silmiään kuin korviaan.

Asia vai persoona edellä?

Jos sanomasi pohjaa vahvasti tai täysin faktaan, silloin esille tarvitsee nousta vahvasti asiasubstanssi. Kun puhutaan rahoitus-, talous-, vakuutus-, lääke- tai hoitoalan osaajista, kyse harvoin on puhujan persoonasta vaan painotus on puhtaasti asiassa. Eli merkitystä ei ole niinkään sillä kuka viestin tuo, kunhan viesti tulee oikein ymmärretyksi ja faktat eivät sekoitu esiintyjän persoonallisuuteen. Toki vuorovaikutuksen tarvitsee olla henkilökohtaista ja yksilöllistä, mutta sen tavoiteena pitäsi olla oman viestin vahvistaminen. Verouudistuksesta puhuvan lakimiehen pitää tuoda esiintymiseensä oman persoonansa, mutta erittäin tarkkaan huomioida myös vastuunsa asiaviestin perille menosta. Jos asiakas ei pysty keskittymään asiaan, on jäävä muistikuva osaamisesta huonosti tunnistettava. Osallistujan kannalta tilaisuuden anti ei ehkä täytä odotuksia ja jatkossa lakimiehen imago kärsii uskottavuuden puutteesta.

 

Jotta haluamamme imago tai viesti on vieraan ihmisen tunnistettavissa välittömästi ensikohtaamisessa, on meidän tarkasteltava antamaamme viestiä vieraan ihmisen silmin.

Ensivaikutelman merkitys kasvaa kokoajan, mitä vahvemmin me vaikutamme digitaalisessa yhteiskunnassa. Pyrimme määrittämään osaamisemme ja julkisen kuvamme voimakkaasti ja hallitusti digitaalisesti. Kohdatessa silmetysten, meidän ensivaikutelman on vastattava siihen mielikuvaan, jonka olemme diginä antaneet osaamisestamme. Jos raudanlujan, tehokkaan ja ammmatimaisen viestin antaja on henkilökohtaisessa kohtaamisessa vaikutelmaltaan epävarma, huolimaton ja epäluotettava, ristiriidan epäilevä siemen on kylvetty.

Kun haluamme ottaa itse vastuun antamastamme viestistä, on hyvä lähteä ensin omasta ensivaikutelmasta.  Mitä haluan viestiä sanatta, kun astun esim. neuvotteluhuoneeseen? Kun oma vaikutelma on kohdillaan ja se vahvistaa meidän jättämää muistikuvaa osaamisesta työelämässä.

Asenne tarttuu

Epävarma asenne esim. omaa ulkonäköä tai osaamista kohtaan tarttuu pahimmillaan muihinkin. Muita ei kiinnosta miksi, vaikka mahdollisesti tunnistavatkin asenteesi. Esimerkiksi työhaastattelutilanteessa ensivaikutelma sinun ammatillisesta uskottavuudesta saattaa jäädä ristiriitaisena haastattelijan mieleen. Ensivaikutelmaa harkitessamme kannattaa myös muistaa muiden odottavan ensisijaisesti vastaavaa asiantuntijuuttamme, jonka olemme itsestämme luonneet esim. Linkedinissä.

Vaatteet vaikuttavat ja vahvistavat

Asukokonaisuus kertoo paljon enemmän meistä, kuin itse uskallamme ajatella. ”Vaatteet on mun aatteet” lauloi aikoinaan Maukka Perusjätkä. Vaikka emme itse kokisi vaatevalintojamme tärkeäksi, on se silti vahva visuaalinen viesti persoonastamme ulkopuoliselle. Kuulee usein sanottavan, että eiköhän sillä osaamisella ole työelämässä kuitenkin suurempi merkitys kuin vaateilla. Tottakai! Silti pukeutuminen on aina viesti, riippumatta siitä kuinka paljon itse valitsemme ottaa vastuuta siitä. Jos haluamme viestiä uskottavasti osaamisestamme, on sen myös oltava ulkopuolisen helposti tunnistettavissa. Aivojen ja silmien välillä on eniten hermoratoja ja kiistatta se mitä näemme, vaikuttaa siihen mitä ajattelemme.

Ole mitä puhut

Ei ole olemassa mitään selvää kaavaa, kuinka olla yhtä uskottava kaikilla alueilla ja toimialoilla. Terve järki tulee tässä isoksi avuksi. Jos puhut hyvinvoinnista ja painonhallinnasta, on sinun todentotta näytettävä hyvinvoivalta ja sopusuhtaiselta eli sinun pitää näyttää näiden asioiden olevan kohdallasi hallinnassa ja siksipä voit puhua uskottavasti asiasta. Mustat pussit silmien alla, helmeilevä hiki otsalla ja selvä ylipaino viestivät ristiriitaisesti viestisi kanssa ja valitettavasti ihminen uskoo enempi silmiään kuin korviaan.

Asia vai persoona edellä?

Jos sanomasi pohjaa vahvasti tai täysin faktaan, silloin esille tarvitsee nousta vahvasti asiasubstanssi. Kun puhutaan rahoitus-, talous-, vakuutus-, lääke- tai hoitoalan osaajista, kyse harvoin on puhujan persoonasta vaan painotus on puhtaasti asiassa. Eli merkitystä ei ole niinkään sillä kuka viestin tuo, kunhan viesti tulee oikein ymmärretyksi ja faktat eivät sekoitu esiintyjän persoonallisuuteen. Toki vuorovaikutuksen tarvitsee olla henkilökohtaista ja yksilöllistä, mutta sen tavoiteena pitäsi olla oman viestin vahvistaminen. Verouudistuksesta puhuvan lakimiehen pitää tuoda esiintymiseensä oman persoonansa, mutta erittäin tarkkaan huomioida myös vastuunsa asiaviestin perille menosta. Jos asiakas ei pysty keskittymään asiaan, on jäävä muistikuva osaamisesta huonosti tunnistettava. Osallistujan kannalta tilaisuuden anti ei ehkä täytä odotuksia ja jatkossa lakimiehen imago kärsii uskottavuuden puutteesta.

wWHkc

 

 

Asenne

Onko kenenkään henkilökohtaista vaikutelmaa oikeutta arvioida?

Oletko itse valmis vastaanottamaan palautetta kyvystäsi verkostoitua yritystilaisuuksissa, esiintymisestäsi asiakkaiden edessä tai antamastasi vaikutelmasta vaativissa asiakastapaamisissa? Myönnän heti, se ei ole helppoa kummallekaan osapuolelle ja ilman esimiehen asianmukaista ennakkovalmistelua, keskustelu saattaa helposti päätyä väärille raiteille tai olla kerttakaikkisen asiatonta. Lopulta kysymyshän on siitä, kenen ongelmaksi palautteen puute ja taitojen vahvistamatta jättäminen koituu? Yleensä sinun ja erityisesti yrityksen. Yritysten nauttimaa arvostusta, luottamusta ja mielikuvan voimaa arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisten tahojen tekemänä. Lopulta kuitenkin vain asiakaan ratkaisut merkitsevät ja niihin päätöksiin vaikuttavat vahvasti henkilökohtaiset kohtaamiset.

Vuodenloppu on loistava henkilökohtaisen välitilipäätöksen paikka.

Kuinka moni on kysynyt itseltään suoraan, millaisen vaikutelman uskon antavani kohtaamisissa? Kuinka vaikutelmani vaikuttaa saamaani ammatilliseen arvostukseen alalla ja mahdolliseen etenemiseen liike-elämässä? Millaisen tunteen herätän asiakkaissa? Jälkiviisaana ei kannata miettiä, että olisihan asiasta voinut ottaa konkreettisesti vastuun ja kehittää taitoja. Kyseenalaista "kotoa opitut taidot" ja maalaisjärki liike-elämässä ja haasta itsesi seuraavalle tasolle. Nuori minä, olisi kenties kysynyt, miksi osaamistani ei huomioida tai arvosteta yhtä paljon kuin minihameitani? Loppu hyvin kaikki hyvin, minä ja hameeni kasvoimme lopulta mittaamme.

 

Me jaksamme sinnikkäästi uskoa työelämässä kahteen väittämään.

Vain konkreettisella asiaosaamisella ja koulutuksella on merkitystä työelämässä.
Ihminen pystyy kouluttautumaan ja kehittymään vain tekniikan, tieteiden ja ammatillisen osaamisen saralla.
Ylennyksiä ei anneta aina penaalin terävimmälle, eikä menestyvät yritykset tarjoile aina parasta teknistä osaamista. Ammatillisessa arvostuksessa on kyse paljon muustakin kuin substanssiosaamisesta. Suuri merkitys on sillä, kuinka viestität sanattomasti osaamisestasi. Sen on oltava muiden helposti tunnistettavissa olevaa asennetta omaa osaamista kohtaan. Silloin sinut koetaan asiantuntijaksi. Myös meidän käytös vaikuttaa ratkaisevasti, kuinka luotettavaksi ja yhteiskykyiseksi meidät koetaan. Vanha sanonta kynttilästä vakan alla on edelleen totta. Oma vakka, oma vika, jos poroksi palaa.

Olet onnekas, jos saat asiallista ja asiantuntevaa palautetta antamastasi vaikutelmasta.

Sinuun ja yritykseen selvästi panostetaan tulevaisuudessakin. Toivottavasti saat myös tukea näiden taitojen kehittämiseen. Ihmisen on mahdollista oppia sosiaalisia käytöstapoja, verkotoitumista ja esiintymistä, ujonkin. Aikuisena kysymys on ajatuksesta, uskomuksista ja arvostuksesta.

Liike-elämän pukeutumisessa, käytöstavoissa ja sanattomassa viestinnässä kyse on siitä erosta, millaisen viestin annamme omasta mielestämme ja kuinka sinut todellisuudessa nähdään. Onko muodikkuudella, sukupuolella ja tuotemerkeillä asiakkaan silmissä merkitystä? Ei.

Merkitystä on tilanteen mukaisella, ajankohtaisella ja huolitellulla olemuksella, koska silloin annat viestin, että sinun henkilökohtaiset asiat ovat hallinnassa. Keskityt työssäsi asiakkaaseen ja ratkaisemaan hänen haasteet.


Onko kenenkään henkilökohtaista vaikutelmaa oikeutta arvioida? Oletko itse valmis vastaanottamaan palautetta kyvystäsi verkostoitua yritystilaisuuksissa, esiintymisestäsi asiakkaiden edessä tai antamastasi vaikutelmasta vaativissa asiakastapaamisissa? Myönnän heti, se ei ole helppoa kummallekaan osapuolelle ja ilman esimiehen asianmukaista ennakkovalmistelua, keskustelu saattaa helposti päätyä väärille raiteille tai olla kerttakaikkisen asiatonta. Lopulta kysymyshän on siitä, kenen ongelmaksi palautteen puute ja taitojen vahvistamatta jättäminen koituu? Yleensä sinun ja erityisesti yrityksen. Yritysten nauttimaa arvostusta, luottamusta ja mielikuvan voimaa arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisten tahojen tekemänä. Lopulta kuitenkin vain asiakaan ratkaisut merkitsevät ja niihin päätöksiin vaikuttavat vahvasti henkilökohtaiset kohtaamiset.

Vuodenloppu on loistava henkilökohtaisen välitilipäätöksen paikka. Kuinka moni on kysynyt itseltään suoraan, millaisen vaikutelman uskon antavani kohtaamisissa? Kuinka vaikutelmani vaikuttaa saamaani ammatilliseen arvostukseen alalla ja mahdolliseen etenemiseen liike-elämässä? Millaisen tunteen herätän asiakkaissa? Jälkiviisaana ei kannata miettiä, että olisihan asiasta voinut ottaa konkreettisesti vastuun ja kehittää taitoja. Kyseenalaista "kotoa opitut taidot" ja maalaisjärki liike-elämässä ja haasta itsesi seuraavalle tasolle. Nuori minä, olisi kenties kysynyt, miksi osaamistani ei huomioida tai arvosteta yhtä paljon kuin minihameitani? Loppu hyvin kaikki hyvin, minä ja hameeni kasvoimme lopulta mittaamme.

Me jaksamme sinnikkäästi uskoa työelämässä kahteen väittämään.

Vain konkreettisella asiaosaamisella ja koulutuksella on merkitystä työelämässä.
Ihminen pystyy kouluttautumaan ja kehittymään vain tekniikan, tieteiden ja ammatillisen osaamisen saralla.
Ylennyksiä ei anneta aina penaalin terävimmälle, eikä menestyvät yritykset tarjoile aina parasta teknistä osaamista. Ammatillisessa arvostuksessa on kyse paljon muustakin kuin substanssiosaamisesta. Suuri merkitys on sillä, kuinka viestität sanattomasti osaamisestasi. Sen on oltava muiden helposti tunnistettavissa olevaa asennetta omaa osaamista kohtaan. Silloin sinut koetaan asiantuntijaksi. Myös meidän käytös vaikuttaa ratkaisevasti, kuinka luotettavaksi ja yhteiskykyiseksi meidät koetaan. Vanha sanonta kynttilästä vakan alla on edelleen totta. Oma vakka, oma vika, jos poroksi palaa.

Olet onnekas, jos saat asiallista ja asiantuntevaa palautetta antamastasi vaikutelmasta. Sinuun ja yritykseen selvästi panostetaan tulevaisuudessakin. Toivottavasti saat myös tukea näiden taitojen kehittämiseen. Ihmisen on mahdollista oppia sosiaalisia käytöstapoja, verkotoitumista ja esiintymistä, ujonkin. Aikuisena kysymys on ajatuksesta, uskomuksista ja arvostuksesta.

Liike-elämän pukeutumisessa, käytöstavoissa ja sanattomassa viestinnässä kyse on siitä erosta, millaisen viestin annamme omasta mielestämme ja kuinka sinut todellisuudessa nähdään. Onko muodikkuudella, sukupuolella ja tuotemerkeillä asiakkaan silmissä merkitystä? Ei. Merkitystä on tilanteen mukaisella, ajankohtaisella ja huolitellulla olemuksella, koska silloin annat viestin, että sinun henkilökohtaiset asiat ovat hallinnassa. Keskityt työssäsi asiakkaaseen ja ratkaisemaan hänen haasteet.

Astu esiin  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Huomasitko, kuinka paljon somessa jaettiin päivitystä, jossa kehotettiin suosimaan paikallisia ja kotimaisia yrittäjiä tänäkin jouluna lahjavalinnoissa? Minäkin huomasin, että innokkaastihan kaikki pienyrittäjät ja muut sitä jakoivat. Jalosti jaoin minäkin. Homma hoidettu, paikallisia peukutettu.   Sitten heräsi synkkä epäilys. Me yrittäjät, jotka emme toimi kivijalassa, kauppakeskuksissa tai emme joulumyyntiä varten

Uncategorized
Miten siihen vastataan? How do you do, tietysti takaisin ja elämä hymyilee taas hetken.

Olin jälleen kerran oppimassa liike-elämän etikettiä, tapakulttuurien historiaa ja käytöstapoja Lontoossa. Kurssiin kuului monta haastavaa tilannetta, opetuksen lisäksi. Onnekseni eräät englantilaiset fraasit ovat jääneet jonnekin

Executive Presence Boot Camp  , , ,
Pönöttäminen käy työstä, kysy keneltä vaan. Jos ei itse harrasta työkseen pönöttämistä, tietää aivan varmasti monta, jotka sitä tekevät 24/7. Pönöttäjät taas itse ovat usein täysin tietämättömiä, että he tekevät sitä työn ohessa, vahingossa ja ihan ilman lisäkorvausta. Mitä pönöttäminen sitten tarkoittaa? Urbaani sanakirja määrittää sanan

diginatiivin huppari  , , , , , , , , , , , ,
”Miltä mun pitäis näyttää profiilikuvassa esimerkiksi Linkedinissä?” on kysymys, jonka kuulen aika usein koulutuksissa. Hyvältä? Viisaalta? Rivo Riitalta? Naapurin Peralta? Hauskalta? Ei, vain sinulta itseltäsi. Profiiliasi katsoo todennäköisesti ihminen, joka on sinut jo tavannut jossain tilanteessa tai joka on sinusta kuullut ja on kiinnostunut tietämään osaamisestasi lisään. Yleensä tavoitteena on rekrytointi tai asiakassuhteen luominen. Kuvasta

hyvä profiilikuva, LinkedIn, nettikuva, piritta fors, profiilikuva  , , , , ,
Jokainen kansainvälisiä nettiuutisia lukenut, on varmasti tällä viikolla törmännyt 90-luvun supermalli Cindy Crawfordin paljastaviin kuviin. Voguen kuvat, otsikoiden mukaan, räjäyttivät twitterin. Kuvissa on 48-vuotias, kaksi lasta synnyttänyt nainen ja entinen supermalli. Jos tarvitsee vielä vääntää rautalangasta, kuvissa oli siis näkyvää selluliittiä, tunnistettavia raskausarpia ja aitoja ryppyjä. Siis poikkeuksellisen raakaa ja shokeeraavaa materiaalia nykyajan suojattua elämää elävälle ihmiselle!

iätön kauneus, jeespoks pallinaama, käsitelty kuva, meemi, Nigella Lawson, photoshop  
Kymmenen päivää jouluun ja tunnelmat kotona sekä työpaikoille sen mukaiset. Saamisen ja antamisen riemua mielin määrin puolin ja toisin, mutta mahtaakohan siinäkin piillä imagollinen ansa esimiehillä?

Olen urani aikana työskennellyt monenlaisissa työyhteisöissä. Parhaimmissa olen kokenut kuinka joulumieli ja kiitollisuus ihanasta esimiehestä, tiimistä ja työnantajasta siivittää

antelias, henkilöstölahja, joululahja, pihi, yrityslahja, yrityslahjat  
Ensiksi, lue tarkkaan kutsukortti. Usein kaikki tarvittava tieto on siinä eli kuka tai ketkä kutsuvat, aika, paikka, juhlan aihe ja pukukoodi. Kutsusta pitäisi myös aina selvitä missä roolissa sinut kutsutaan. Kutsutaanko esim. yrityksen, järjestön tms. edustajana vai puhtaasti yksityishenkilönä. Virallisissa kutsuissa ei koskaan saisi lukea Avec, vaan maininta, että kutsu
etiketti, frakki, frakki, iltapuku, itsenäisyyspäivä juhlat, kunniamerkit, linnanjuhlat, smokki, tumma puku  , ,

Pukukoodit, ne tärkeimmät eli epäviralliset!

posted in: Pukukoodit | 0

Business casual  on kaikkein sekoittavin pukukoodi, koska se yhdistää mielikuviltaan toistensa vastakohdat, busineksen ja rentouden. Oikea asuvalinta riippuu paljon toimialasta, ikäryhmästä ja tilaisuuden pitopaikasta. Kultainen ohje on naisille polven yli ulottuva laadukas hame tai mekko yhdistettynä paitapuseroon tai jakkuun. Vaihtoehtoisesti

Pitäisikö mennä käytöskouluun?

posted in: elämää työpaikalla | 0

Digitaalisoitumisen myötä todelliset nenäkkäin tapahtuvat kohtaamiset ovat entistä merkityksellisimpiä. Tämän me tiedämme ja usein homma onkin hanskassa asiakaskohtaamisissa edes auttavasti. Entä omalla työpaikalla? Tavat, suvaitsevaisuus ja vuorovaikutus ovat ensin tahtoa sitten vasta taitoa. Tunnistatko millaiset käytöstavat ovat työpaikallasi hyväksyttäviä, tavoiteltavia? Missä

Mitä asenteesi kertoo sinusta?

posted in: Asenne | 0

Ensivaikutelma on asennetta!Millainen on asenteesi itseäsi kohtaan? Tiesitkö, että antamastasi ensivaikutelmasta, isoin merkitys on juurikin omassa asenteessasi? Asenteessa itseäsi kohtaan, mutta myös muita kohtaan. Se näkyy kiistatta sinun käytöstavoissa ja se vaikuttaa sinun kykyyn kohdata vieraita ihmisiä.  Oma intohimoni on tehdä suomalaisesta osaamisesta tunnistettavaa. Meillä on

Luovuin tänään kruunustani!

posted in: Astu esiin | 0

      Syksyllä lausuin kuolemattoman lauseen viestintäasiantuntijalle ”minunkin pitäisi päivittää hiukan toimintaani ja antamaani viestiä.” Niin, olin toiminut yli kolme vuotta yrittäjänä. Oli jo kenties aika hiukan freesata ilmettä sekä tarkastella asiakkailleni antamaa mielikuvaa kokeneemmin silmin. Monet yrittäjät tietävät,

1 2 3 4 5 14

© 2019 isakarlsson.fi imagokoululuttaja.fi